Thông tin ngân hàng

 Thông tin tài khoản ngân hàng của Xanh Đỏ PC

  • Chủ tài khoản: Nguyễn Hồng Mai Lĩnh
  • Chi Nhánh Vietcombank Đồng Nai
  • Số tài khoản: 0481000776863
  • Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

  • Chủ tài khoản: Nguyễn Hồng Mai Lĩnh
  • Chi Nhánh Techcombank Đồng Nai
  • Số tài khoản: 19035005754010
  • Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

back top