TIN TỨC MỚI

BẢNG GIÁ THU MUA VGA CŨ GIÁ CAO NHANH GỌN

 

(Khoảng 1 năm trước)

Bảng giá thu mua sản phẩm cũ ngày 29-06-2021

  HÀNG CŨ Tên Hàng  Giá Thu GTX750Ti 1100k - 1400k GT 1030 1000k - 1200k ..

(Khoảng 3 năm trước)

back top